מבצעים - זכויותיהם של בני נוער עובדים אתר נשים s
חברה הרשמה לאתר
היום באתר 31/05/2020
אימייל
סיסמא
פורטל נשים - iWomen
יצירת קשר    |   
דף הבית > מבצעים > זכויותיהם של בני נוער עובדים
  כתבות אחרונות
דמי מזונות לא יוקפאו בעת בקשה לפשיטת רגל דמי מזונות לא יוקפאו בעת בקשה לפשיטת רגל

ביהמ ביהמ"ש פטר גרוש מחוב מזונות של 2.5 מיליון שקלים לגרושתו

האישה תפסה את בעלה כשהוא מנסה להינשא לאחרת האישה תפסה את בעלה כשהוא מנסה להינשא לאחרת

פונדקאות בארץ ובחו פונדקאות בארץ ובחו"ל - היבטים משפטיים

'נקודת איפוס גימלה' – אימתן של האמהות החד הוריות 'נקודת איפוס גימלה' – אימתן של האמהות החד הוריות

בניגוד למיתוס: חלוקת רכוש בגירושין– לא תמיד חצי חצי בניגוד למיתוס: חלוקת רכוש בגירושין– לא תמיד חצי חצי

‏האם גניבת זרע והפרייה מלאכותית - כפי שאירע בטקסס - אפשרית בישראל?

  לכתבות הקודמות ליחצו כאן
שתפו בפייסבוק

זכויותיהם של בני נוער עובדים

מאת: ד"ר דוד סער, עו"ד
חופשת הקיץ כבר כאן, ומאות אלפי בני נוער משתלבים במקומות עבודה שונים.
כעו"ד מומחה לדיני עבודה יש לזכור כי זכויותיהם של בני נוער עובדים הינן בעלות חשיבות רבה והמודעות להן יכולה לפתור בעיות רבות בכל הקשור לניצולם של בני נוער עובדים על ידי מעסיקים. משרד התמ"ת מודע לתופעה ופועל על מנת למגרה באמצעות אכיפה ופיקוח אצל מעסיקים שונים כגון: קייטנות, רשתות מזון, אולמות אירועים וכיו"ב, ובמקרים רבים מטיל סנקציות חמורות מהטלת קנסות ועד להגשת כתבי אישום.

על מנת לשמור על בני הנוער מניצול לרעה של מעסיקים ריכזתי מספר נושאים חשובים הנוגעים לתנאי העסקת בני הנוער שיש לשים עליהם את הדעת.

על פי חוק עבודת נוער, תשי"ג- 1953 אשר מסדיר את הנושא של עבודת נוער, בני נוער נחשבים לעובדים אף אם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד החלים על עובדים בוגרים. על עבודת הנוער חלים כל דיני העבודה אשר חלים על עובדים במשק, בשינויים המתאימים.

גיל
החוק קובע כי בתקופת חופשת הקיץ מותר להעסיק בני נוער שמלאו להם 14 שנה, למעט בהופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, אלא אם התקבל היתר מתאים לכך על ידי שר העבודה והרווחה.

דרישות בסיסיות
תנאי הכרחי להעסקת בני נוער הוא המצאת אישור רפואי מרופא משפחה על מצב בריאות תקין של הנער. עם קבלת האישור הרפואי, על בני הנוער לגשת ללשכה לתעסוקת נוער הקרובה לביתם ולהוציא פנקס עבודה.

שעות עבודה
החוק קובע כי בני נוער עד גיל 16 לא יעבדו יותר מ-8 שעות ביום, ולגבי בני נוער מעל גיל 16- 9 שעות ביום במקומות בהם חל שבוע עבודה מקוצר של 5 ימי עבודה, אך לא יותר מ-40 שעות שבועיות.

העבודה בשעות נוספות אסורה.

כמו כן, החוק אוסר באיסור מוחלט להעסיק בני נוער במנוחה שבועית ואין אפשרות לקבל היתר לכך.
בנוסף, החוק אוסר להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה עדיין חל עליו בלילה, בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ואילו נער שבין הגילאים 16-18 החוק אוסר להעסיקו בשעות שבין 22:00 לבין 06:00. ניתן לקבל היתר משר העבודה להעסקת בני נוער בעבודת לילה בהתאם לעמידה בתנאי החוק.

הפסקות
בני נוער שעובדים 6 שעות ביום או יותר, זכאים להפסקה של 45 דקות לפחות, ולפחות חצי שעה ברציפות. בדרך כלל זמן ההפסקה אינו נכלל במכסת שעות העבודה בתשלום, אלא אם נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה.

שכר עבודה
שר העבודה והרווחה התקין תקנות מיוחדות לשכר מינימום עבור בני נוער עובדים. על פי התקנות, שכר המינימום לנוער נגזר באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, בהתאם לגילו של הנער. שכר מינימום לשעה לנער העובד במשרה מלאה מחושב לפי חודש עבודה בן 173 שעות בחודש ולפי עבודה של 40 שעות בשבוע.
יצוין, כי כל תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד עבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון", ועל המעסיק חלה חובה לשלם עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הראשונה.
כמו כן, חל איסור על המעסיק לנכות משכרם של בני הנוער בגין קנסות או נזקים וכיו"ב, כל עוד לא הותר על פי החוק.

רישום שעות העבודה
חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון נוכחות), יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעסיק. מומלץ שבני הנוער יערכו רישום נפרד שלהם של הימים והשעות בהם הם עובדים.

חוק הודעה לעובד
על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002, על המעסיק חלה חובה למסור לנער הבא לעבוד אצלו למשך 30 ימים לפחות טופס הקבוע בתקנות בו מפורטים, בין היתר: זהות המעביד והנער העובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של הנער העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של הנער העובד, גובה השכר לשעה של הנער, אורכו של יום עבודה ושבוע עבודה וכיו"ב.

החזר הוצאות נסיעה
בני נוער זכאים לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה עד סכום של 22.06 ₪ ליום נכון לינואר 2009, אשר ישולמו בנוסף לשכרם ולא כחלק ממנו. כמו כן, על המעסיק לוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם.

ביטוח לאומי
המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לנער העובד וחל עליו איסור לנכותו משכרו של הנער. כמו כן, חל איסור על המעסיק לנכות משכרו של הנער ביטוח בריאות.

עבודות אסורות
קיימים סוגי עבודות מסוימים בהן חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער. בתקנות עבודת נוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995 מפורטים סוגי העבודות האסורות, כגון: עבודה עם גורמים מכאניים מסוימים, עבודה בתוך רשת צינורות ביוב, עבודות ריתוך שונות, ייצור ועיבוד חומרי נפץ וכיו"ב.נוצר: 7/8/2009 11:55:00 AM
עודכן: 7/9/2009 11:50:00 AM

זכויות נשים גרסה להדפסה בעיקר נשים שלח לחבר
רק נשים